Holky na stopu

Poděkování

Bez spousty mailů, které jsem na téma bezpečnosti stopařek dostal během prvního roku existence těchto stránek, by tento text nevznikl. Tímto děkuji Martině, Adrianě, Marjánce, Styfovi, Janě a dalším. Největší dík patří Lucii -- mnoho vět je převzato přímo z jejího mailu.

Cestování stopem

Píše Yuhů

Domovská stránka
kontakt:
janovsky@gmail.com

Na této stránce:

Problém stopařek
Jezděte ve dvojici
Co na sebe
Nastoupit?
Po nastoupení
Navázání kontaktu
Choulostivé otázky o sexu
Pokud jde do tuhého
Obrana proti znásilnění
Pokud k tomu dojde
Pravděpodobnost komplikací
Proč bereme stopařky
Převrácené role

Reklama:

Jsou místa, kam se stopem nedostanete, například Madeira nebo řecké ostrovy

Problém stopařek

Jde o sexuální obtěžování. Ačkoli jsem se domníval, že se na českých silnicích nevyskytuje, spousta upřímných mailů mne z tohoto omylu vyvedla. Často cituji přímo z těch z reakcí -- tímto děkuji.

Pro holky je stopování v dnešní době v naší zemi vcelku bezpečné. Naprostá většina holek, se kterými jsem o tom mluvil, mi řekla, že nikdy žádné problémy neměla. Náhoda je ale vůl.

Jak už jsem uvedl v předchozích textech, holkám staví auta dvanáctkrát častěji než klukům. Za to se platí větším rizikem. V autě je řidič se stopařkou sám ve svém prostředí, takže si občas do něčeho troufne. Nemusí jít o přímý fyzický nátlak, už i slovní obtěžování je velmi nepříjemné. V tomto textu naznačuji způsoby, jak takovým situacím předcházet a jak se je snažit řešit.

Moje rady začínají prevencí. Samozřejmě že nejlepší prevencí je stopem nejezdit, ale to je příliš velká cena. To je jako kdyby někdo zakazoval horolezcům lézt po skalách, protože mohou spadnout.

Jezděte ve dvojici

Nejjednodušší předcházení problémům je ježdění ve více lidech. Nejenom, že si řidič sotva troufne, ale hlavně si můžete navzájem pomoci, kdyby něco. Podle mě už je pak jedno, zda jedou dvě holky nebo kluk holka (jasně že kluk holka je jistější). Jízda ve dvojici je dokonce natolik bezpečná, že se jí v dalším textu nezabývám a předpokládám osamělou stopařku.

Radka mi poradila, že je někdy možnost přifařit se na placu k jinému stopaři. Toho si totiž narozdíl od řidiče můžeš vybrat. Většinou to toho kluka navíc potěší, stačí se zeptat a cesta je bezpečnější.

Co na sebe

Nastoupit?

Někteří řidiči nebo jejich auta působí na první pohled nevěrohodně. Gendrim poradila následující:

Máš-li čas, před nastoupením si vyfoť eSPéZetku auta.

Po nastoupení

Navázání kontaktu

Choulostivé otázky o sexu

Pokud jde do tuhého

Do tuhého jde, jakmile na tebe řidič sahá nebo zastaví někde v polích.

Rada jedné psycholožky zní zvláštně, ale zajímavě:

Obrana proti znásilnění

Pokud k tomu dojde

Pravděpodobnost komplikací

Rady, které zde popisuji, jsou extrémní. Žijeme v civilizované zemi a řešit komplikace naštěstí není potřeba příliš často. Podle všech údajů, které se ke mně dostaly, usuzuji, že při jedné jízdě samotné holky je pravděpodobnost řečí o sexu je asi 5 %, fyzického kontaktu 0,5 % a znásilnění asi tak 0,05 %. (Tyto mrňavé pravděpodobnosti se špatně kalkulují.) Je ale dobré vědět, že to existuje a promyslet si všechny eventuality.

Pište mi, prosím, máte-li jiné nebo podobné názory. Možná jsem také na něco zapomněl.

Proč bereme stopařky

Bavím se často s kamarády, proč neberou nebo berou stopaře. Existuje skupina řidičů, jako jsem třeba já, kteří stopaře berou hlavně proto, aby jim pomohli se někam dostat. Pak je ale velmi široká skupina řidičů, kteří berou jenom holky.

V představách této skupiny řidičů jsou české (a nejen české) silnice plné úchyláků, kteří chtějí znásilňovat, a protože oni sami takoví nejsou, tak můžou stopařku ochránit tím, že ji svezou sami. Samozřejmě ji nijak neochraňují, ale je to v tu chvíli jejich myšlenkový konstrukt.

Proč o tom píšu? Protože to vysvětluje častost té přiblbé otázky: "a nebojíte se sama stopovat?" Oni totiž celou dobu jedou ve své ochranitelské roli a chtějí si o tom popovídat. Nechci to generalizovat nebo zlehčovat, ale ve skutečnosti chtějí jenom slyšet ocenění, že oni jsou ti dobří ochránci. A chtějí si o tom popovídat tím víc, čím vzácnější pro ně ta role je. Spousta z nich veze stopařku prvně v životě.

Převrácené role

Tři řidiči mi nezávisle na sobě vyložili následující příběh: svezli onehdy stopařku, která posléze tvrdila, že byla jimi znásilněná. Jedna pak dokonce čekala dítě. Naštěstí všichni měli, myslím, nějaké alibi. Je zajímavé, že jsou řidiči, kteří kvůli těmto komplikacím zásadně neberou stopařky.

Autostop z pohledu řidiče je další kapitola s obsahem: Když jsem začal jezdit - Zákaz zastavení - Nebo není kde zastavit - Šmouha u silnice - Stopovací cedule podruhé - Radost brát

Hlavní stránka - Druhá kapitola - Třetí kapitola - Čtvrtá kapitola - Holky na stopu - Z pohledu řidiče - Sedmí kapitola

Yuhů! janovsky@gmail.com
Hlavní stránka autora: https://dusan.pc-slany.cz

Zdroje