Tato stránka už není aktuální, protože někdo moudrý prosadil nakreslení přechodu podle varianty B. Děkujeme!


Varianty přechodu

Předkládám své návrhy, jak by se dala vyřešit problematika spodního přechodu na křižovatce pod Hamburkem. Současnou alternativu zrušení přechodu považuji ze svého pohledu chodce za naprosto špatnou.

Varianty spodního přechodu křižovatky pod Hamburkem

Varianta A

Přechod se nechá v místě, kde byl, nebo se trochu posune dolů. Nedá se posouvat moc nízko, protože tam je potom moc úzký chodník. 

Hlavní problém -- vbíhání dětí zpoza rohu do přechodu -- bude eliminován instalací buďto pomocí zábradlí, nebo sloupky s řetízky, podobně jak je to nyní kolem většiny křižovatky. Každý chodec tak bude muset před vstupem na přechod projít takovou malou šikanou, což jej dostatečně zbrzdí v prostoru, kde bude pro řidiče viditelným. 

Varianta B

Přechod se umístí výše do křižovatky a namíří se přímo do ulice Fortenské, což je asi stejně pěší zóna. Vedle přechodu by se umístila zábrana (nejlépe průhledná), aby lidé nepřecházeli níže.

Roh domu bude natolik vzdálen od kraje přechodu, že už nebude moci vadit řidičům a chodcům ve výhledu, čímž se přechod stane přehledným a vcelku bezpečným. 

Mohlo by se zdát, že pak bude přechod příliš blízko křižovatky. To může být sice trochu pravda, ale bude zhruba stejně vzdálen od středu křižovatky jako nynější přechod horní. 

Auto odbočující doleva se možná bude moci řadit k odbočení ještě před přechodem. 

Tato varianta příliš neřeší problém zaslepeného chodníku v Šultysově ulici. 

Varianta C

Přechod by se dal nechat v původním místě, ale zúžila by se silnice. Tuto variantu projednávala Dopravní komise, ale zavrhla ji, protože silnice je už tak dost úzká.  

Silnice by se ale dala rozšířit na druhé straně. V dlouhodobé perspektivě na úkor málo cenného parku (až o pár metrů), krátkodobě mírným zúžením protějšího chodníku.  

Město Slaný: Procházka - Historie - Povídání - Slánský mlýn


Píše Yuhů -- Dušan Janovský, janovsky@gmail.com, https://dusan.pc-slany.cz