Město Slaný: Procházka - Historie - Povídání - Slánský mlýn

Procházka po Slaném

V tomto textu zmiňuji náhodně různá místa ve Slaném, ke kterým mám fotky a jsou historicky zajímavá. Psáno v roce 1997.

Radnice - Klášter - Muzeum - Chrám sv.Gotharda - Slánská hora - Modletický dům - Okresák - Velvarská brána - Kašna - Ungelt - Synagoga - Slaný pramen - Boží hrob

Radnice na Masarykově náměstíRadnice

Dům na náměstí daroval městu Karel VI. roku 1378. Po požáru znovu postavena roku 1795 a v roce 1848 pseudorenesančně upravena. Potom ještě přestavěna do baroka. Žádná velká zajímavost.

Na věži jsou zvonící hodiny a úplně na špičce dvanácticípá hvězda, což je husitský symbol Slaného.

Dnes je v budově Ateliér Eva a hnízdo městské policie.

Před kostelem Nejsvětější trojice stojí klášter, pohled ze Slánské hory.  Klášter

Kostel Nejsvatější trojice -- původně protestantský, postavený v letech 1581-- 1602 na místě jednoho z městských popravišť zvané Golgata, byl roku 1623 zpustošen. V letech 1655 -- 1662 k němu byl přistaven klášter, kostel byl obnoven. Roku 1657 byla uvnitř kostela postavena Loretánská kaple, která činí interiér bezmála nepoužitelným.

V padesátých letech byli Františkáni odsunuti a v budově přechodně zřízena věznice. V klášterní zahradě byl zvěřinec.

Dnes je klášter sídlem řádu Bosých karmelitánů, protože Františkánů je málo. Řád do kláštera investuje, v současnosti probíhá rekonstrukce.

Bývalá piaristická kolej, v níž dnes sídlí muzeum a knihovna.Muzeum

Bývalá kolej piaristů, založena roku 1658, přestavěná v roce 1877 pro potřeby slánského gymnázia, soužila dlouho jako gymnázium. Budova na náměstí je dnes sídlem infocentra, městské knihovny a vlastivědného muzea.

Základní kámen koleje byl položen 19.4.1659 na místě poničených domů. Kaple Zasnoubení P. Marie byla vysvěcena 11.11.1666. (Už tenkrát blbli s numerologií.)

Muzeum má stálou expozici a četné výstavy.

Chrám sv. Gotharda z tak nezvyklého úhlu, že není vidět věž. Chrám sv.Gotharda

Benediktýni z Ostrova u Davle založili kostel asi v roce 1136. Zasvětili jej svatému Gothardu, což byl nějaký německý arcibiskup, původně též benediktýn.

Nevím, kdy byl kostel přestavěn do pozdní gotiky, každopádně původní románská stavba byla zahrnuta a překryta presbytářem. Chrám má pouze jednu věž, což jej činí asymetrickým. Na věži jsou dva zvony.

Kostel stojí na okraji středověkého města, dá se říci, že už tehdy tvořil výběžek hradeb. To bylo strategicky nevýhodné, proto byly hradby v okolí velmi mohutné a chráněné navíc vodním příkopem a unikátní pražskou branou (nyní zbořenou).

JeskyněSlánská hora

Slánská hora tvoří přírodní dominantu města. Spolu s nedalekou Vinařickou horou představují nejjižnější výběžky sopečné činnosti Českého středohoří. Dozvukem sopečné činnosti je údajný výskyt pramenů slané vody, který vedl k pojmenování hory i města založeného na jejím úpatí. Bohužel slané prameny se do dnešní doby nezachovaly.

Dva mohutné lomy se v minulosti natolik zakously do masivu hory, že z ní zbyla sotva polovina. Ve chráněném území je spousta zajímavých míst -- jeskyně, lom, naučná stezka a vzácná lesostepní společenstva.

Tři křížeNa vrcholu hory jsou tři kříže, které symbolizují utrpení Slaňáků za třicetileté války. Cestičky a půdy kolem nich jsou plné keramických střepů z doby kamenné a mladších. Spousta vyhlídek poskytuje báječné pohledy na město a do dálky.

Slánská hora je významná hlavně tím, že je to přírodní území velmi blízko městského centra.

Portál modletického domuModletický dům

Z renesančních staveb je ve Slaném asi nejlépe zachován dům čp.14 tzv. Modletický na rozcestí ulic Vinařického a Štechovy. Stavba s arkýřem v nároží má kamenný portál s datem 1587 a iniciálami SW. V baroku byla nad portál umístěna kamenná socha sv. Jana Nepomuckého se dvěma anděly.

Bývalý okresní úřadOkresák

Budova postavená roku 1902 v novorenesančním stylu  na konci nádražní ulice (dnes Wilsonova). Budovu navrhl architekt Jan Vejrych, na sochařské výzdobě interiéru se podílel sochař Antonín Popp. V minulosti v budově sídlil okresní úřad slánského okresu.

Na nároží Wilsonovy ulice vznikla v roce 1881 budova Okresní hospodářské záložny čp.518, a to podle plánů slánského architekta Rudolfa Štecha. Průčelí bylo dál obohaceno barevně pojatými sgrafity alegorických figur Hospodářství a Spořivosti, které v roce 1896 provedl A.Hofbauer podle kartonu Mikoláše Alše.

Velvarská bránaVelvarská brána

Z původních čtyř bran opevnění města - Pražské, Lounské, Velvarské a Fortny se dodnes dochovala pouze brána Velvarská. Postavena 1461, přestavby v letech 1637 a 1823. Výška 38 metrů.

Středověké erby na velvarské bráněNa bráně jsou zajímavé sochy a kamenné reliéfní ozdoby. Jsou to znaky cechů a zemské a šlechtické erby. Na kamenech lze při podrobné prohlídce vysledovat kamenické značky různých tvarů.

Kašna na Masarykově náměstíKašna

Na slánském náměstí mezi čtyřmi lipami. Není příliš zajímavá kromě toho, že je častým místem srazů.

Průchod Ungeltem zdolaUngelt

Dům pod radnicí. V minulosti sklad zboží (to je význam slova ungelt), dnes proslulý zejména díky zdejší restauraci. Ungletem vede na náměstí malebný průchod s uličkou.

SynagogaSynagoga

Budova synagogy, nyní okresní archiv. Postavená koncem 19. století početnou slánskou židovskou obcí.

Slaný pramenSlaný pramen

Pumpa pod Slánskou horou v místě, kde kdysi býval slaný pramen. Dnes je ve vodě soli velmi málo. Ale ještě prý v devatenáctém století ji slánské hospodyňky používaly jako základ na polévku.

Podle vymyšlené Hájkovy pověsti zde kníže Nezamysl rozhodl o založení města.

Boží hrobBoží hrob

Replika stavby Božího hrobu v Jeruzalémě, kterou dal postavit smečenský pán Martinic na jednom návrší nedaleko města. Pověst říká, že to udělal ze špatného svědomí. Dnes se onomu kopci říká "Bóžák".

Město Slaný: Procházka - Historie - Povídání - Slánský mlýn


Píše Yuhů -- Dušan Janovský, janovsky@gmail.com, https://dusan.pc-slany.cz