NĚKOLIK POZNÁMEK K ERGONOMII

T. Neugebauer

Práce s počítačem, ač se to nezdá, je ze zdravotního hlediska velmi nevhodnou činností. Největší negativní dopad je na pohybový aparát (například měkčí klávesnice počítače oproti psacím strojům vede k nedostatečné regeneraci v mikropauzách a zvyšuje únavu svalů na rukou). Z tohoto důvodu platí několik základních pravidel pro práci s osobním počítačem.

Některé z nich se týkají polohy těla a umístění počítače. Správné nastavení výšky sedáku židle a umístění jednotlivých částí osobního počítače jsou závislé na velikosti postavy obsluhy. Pro splnění podmínek zdravé práce s PC je nutné, aby bylo možné posadit se na židli na celou plochu sedáku, opřít vzpřímená záda především v bederní části, přičemž mezi přední hranou sedáku a nohama je cca 10 cm. Nohy jsou v kolenou ohnuty do pravého úhlu a chodidla jsou celou plochou položena na podlaze. Paže jsou volně podél těla a v loktech jsou též ohnuty do pravého úhlu. Předloktí, zápěstí a ruka jsou v jedné rovině, přičemž prsty se dotýkají kláves. Horní okraj vlastní obrazovky (ne monitoru) je ve výšce očí.

Tato poloha není vyžadována při psaní na PC, ale k nastavení správných parametrů židle a stolu, resp. klávesnice a monitoru. Při psaní se provádí tzv. dynamické sezení, kdy dochází ke změnám polohy těla sunutím na strany, dopředu a dozadu. Nesmí se však zapomínat na provádění oprav držení vzpřímené páteře. Též s nohama je možné pohybovat. Nejlépe je mít kolena od sebe, a to až do stehny sevřeného úhlu 45o. Paže v lokti mohou při psaní svírat úhel 75o až 90o.

Zápěstí se nesmí opírat o hranu stolu nebo klávesnice. V důsledku toho by docházelo k útlaku v oblasti karpálního tunelu, což by po několika letech mohlo zanechat trvalé zdravotní následky. Při psaní hmatovou metodou se zápěstí nemá o nic opírat. Jinak je možné využít vhodných měkkých opěrek před klávesnicí. V tomto případě je vhodné občas paže nadzdvihnout, aby se zápěstí mohlo uvolnit a prokrvit. Uvolnění ruky z jednostranné polohy je nutné občas provádět i při dlouhodobém používání myši. Při psaní hmatovou metodou jsou vhodné tzv. pohyblivé opěrky označené obchodním názvem Ergorest.

Používání hmatové metody všemi deseti prsty snižuje mnohá zdravotní rizika. Významně působí na snížení únavy zraku, neboť oči převážně sledují jen předlohu a pisatel nemusí vyhledávat příslušnou klávesu, ani sledovat zobrazovaný text na obrazovce (při dokonalém zvládnutí této metody mozek sám zahlásí, že jste napsali chybný znak, přestože nesledujete obrazovku). S tím je spojena další výhoda, kdy opisovaný text se umístí na stojánek přímo před klávesnici a monitor šikmo vpravo, takže není nutné vytáčet krční páteř. Též se snižuje riziko oslnění od obrazovky. Významným snížením rizika je rozložení psaní na všech deset prstů a tím i vytvoření delších mikropauz než při rychlém psaní například čtyřmi prsty. Pokud při práci s PC musíte neustále sledovat obrazovku je vhodné čas od času několikrát mrknout očima, neboť při práci s monitorem dochází k významnému snížení mrkání a tím k vysoušení oka. To má za následek pálení očí a jejich únavu.

Míra snížení zdravotních rizik je přímo úměrná úrovni ovládání hmatové metody psaní všemi deseti. Proto je důležité výuce věnovat dostatečný čas - minimálně 3 měsíce jen samotné systematické výuce (na školách se učí 7 měsíců), a poté se věnovat zdokonalování. Cílem je dosáhnout takové úrovně, že nevnímáte jakým prstem píšete, ale plně se soustředíte na text. Při výuce musí být vždy upřednostňována přesnost před rychlostí. Z tohoto důvodu se nesnažte naučit se co nejvíce znaků najednou. Psaní bez chyb nejen zvyšuje produktivitu práce (vyhledávání a opravy chyb - čtení z monitoru je pomalejší než z papíru), ale chrání i zdraví pisatele. Nejedná se jen o oči při práci s obrazovkou, ale i o drobné svaly a šlachy na rukou. Neboť opravy významně zvyšují počet pohybů těchto svalů a šlach potřebných k napsání textu. Psaní celostránkového textu během jednoho dne na více než 12 až 14 stranách formátu A4 je z důvodu počtu pohybů uvedených svalů možno považovat za rizikovou práci. Pokud v desetistránkovém textu jsou dvě stránky chyb, díky chybám je psaní již tohoto textu rizikovou praxí a zdraví pisatele při dlouhodobém obdobném výkonu je ohroženo.

Důležitou součástí omezení rizik spojených s používáním počítače je dodržování vhodného režimu. Doporučuje se s počítačem nepracovat déle než šest hodin denně a po každých dvou hodinách si alespoň na 10 minut odpočinout. Během této přestávky by se měl člověk alespoň projít, případně si i krátce zacvičit.


Redakční poznámka: Tento text napsal Tomáš Neugebauer jako reakci na zdejší text Ergonomie a dal laskavé svolení s jeho publikací na tomto webu. Text neprošel žádnou redakční úpravou.

Autor navíc doporučuje tyto odkazy:

www.lekarna.cz/skolazdravi
www.bozpinfo.cz/clanky/ochrana_zdravi/kancelar020905.html.

 

Jak psát na klávesnici - aktualizace 08.02.2019 - vše v zipu
Píše Yuhů - moje hlavní stránka - janovsky@gmail.com
Moje další weby: Řecké ostrovy, Hudební nauka, Jak hledat práci, Rhodos, Bulharsko, Madeira, Jak psát web