Hudební nauka Yuhůova

Hudební harmonie podle Yuhůa

Záměr těchto textů

Kvůli větší srozumitelnosti drsně zjednodušuji. Sám tomu rozumím dobře, ale snažím se to vysvětlit jednoduše. Důležité příklady opakuji vícekrát. Obzvlášť se toto pojetí bude hodit kytaristům. Noty zde moc nenajdete, jde to bez nich. 

Jak číst tuto příručku

Přeskakujte nudné odstavce. 

Slabiny klasické teorie

Vždycky, když jsem se snažil pochopit hudební nauku podle nějaké knížky, přestal jsem tomu za chvíli rozumět. Všechno je vykládáno pomocí málo srozumitelných slov a příliš komplikovaně. Ale po třinácti letech svých amatérských hudebních snah jsem pochopil mnohé zákonitosti, které hudbou hýbou. Vyvodil jsem si vlastní zákonitosti. Osobně je považuji za mnohem srozumitelnější a užitečnější, než jsou poznatky klasické teorie.

Důrazy mojí teorie

Myslím, že dnes většina lidí potřebuje pochopit jiné věci, než dřívější klavírové generace: 

Přestože zavádím některé své pojmy, bez určitých klasických slov se neobejdu. Jsou to zejména oktáva, stupnice, půltón a akord.

Další: Tóny

 

 

Hudební nauku píše Yuhů, mail: janovsky@gmail.com