Hudební nauka Yuhůova

Oktávy a jejich jména

Standardně se pod oktávou rozumí interval osmi tónů (na klavíru bílých klapek) od C do C. Přesněji řečeno je to sedm tónů od C do H, protože tón C patří jen do jedné oktávy, totiž do té, které tvoří nejnižší tón (to vyšší C patří už do další oktávy). Kromě sedmi bílých klavírních klapek do oktávy samozřejmě patří ještě pět klapek černých (takže dohromady je jich v oktávě dvanáct).

Existuje více systémů pro označování oktáv, přičemž dva z nich jsou běžné:

  1. Systém Helmholtz (chápaný jako německý)
  2. a systém americký (též "vědecký", SPN, ASPN).

U nás se používá systém Helmholtz, tedy kontinentální, který oktávy "čárkuje".

Zápis oktávy je potřebný ve chvíli, kdy se dá skladba zahrát nebo zazpívat ve více oktávách. To se stává docela zřídka, takže se to moc nepoužívá, a tak to lidé moc neumějí.

Od nejnižších se oktávy označují takto:

označení oktávy (Helmholtz) zápis tónu C americké značení kdo do oktávy patří
sub-kontra oktáva C,, C0 nejhlubší klapky A,, B,, H,, na klavíru (skoro infrazvuk)
kontra oktáva C, C1 hluboké struny E, a A, na baskytaře, hučení elektrických výbojek je přibližně G,#)
velká oktáva C C2 hluboké struny E a A na kytaře, nejhlubší tón C příčné flétny
malá oktáva c C3 struny d, g, h na kytaře, nejhlubší struna houslí g, nejhlubší tón altové flétny f
jednočárková c' C4 nejhlubší c' sopránové (normální) flétny, nejtenčí struna e' na kytaře
dvoučárková c'' C5 nejtenčí struna e'' na houslích
tříčárková c''' C6 d''' je nejvyšší hratelný tón na normální sopránové flétně
čtyřčárková c'''' C7  
pětičárková oktáva c''''' C8 pouze poslední c''''' na klavíru (skoro ultrazvuk)

Jestli nerozumíte ani slovo, zkuste si napřed prostudovat tóny.

Upozornění: dříve jsem tu měl u amerického značení špatná čísla, omlouvám se.

 

 

Hudební nauku píše Yuhů, mail: janovsky@gmail.com