Hudební nauka Yuhůova

Fotky akordů

názorný přehled hmatů pro začátečníky

Důležité akordy podle abecedy: A dur, A moll, C dur, D dur, D moll, E dur, E moll, F dur, F# dur, G dur, G moll, H dur, H moll, * dim.

Akordy podle příbuznosti
B dur F dur C dur G dur D dur A dur E dur H dur F# dur C# dur G# dur D# dur
G moll D moll A moll E moll H moll F# moll C# moll  G# moll D# moll B moll F moll C moll

Čím je tato příručka zajímavá

Těma fotkama. Mrkněte i na nákresy akordů. A pojetím odlišným od všech ostatních tlustých příruček:

  Důležité akordy Nesmyslné akordy typu A# sus 5-7
jiné příručky zobrazují jenom v jedné poloze uvádějí všechny, ač se nikdy nepoužijí
tato příručka zobrazuje v potřebných variantách ignoruje

Poznámka: durové akordy se v literatuře někdy značí pouze velkým písmenem. Například písmeno G napsané nad textem písničky může znamená G dur. Mollové akordy se zase značí jako *mi, např Ami je A moll. Nebo se moll značí mínusem.Vizte vysvětlení použitých pojmů.

F dur

Složení tónů: F A C. Příbuzný akordu D moll. Sousední akordy B dur a C dur. Předznamenání jedno b.

F dur baré
Základní baré poloha akordu F dur. Dost těžká. Pro úplné začátečníky nedoporučuji. Posouváním se dají vyloudit jiné další durové akordy.

F dur pro začátečníky
Začátečnické držení akordu F dur. Nejtlustší struna se nebrnká, protože do akordu neladí. Ukazováček drží dvě struny! Je možné vypustit malíček a na jeho místo dát prsteníček.

F dur s palcem
Relativně kuriózní držení, které používá palec. Moje oblíbené držení. Klasická kytarová škola použití levého palce zapovídá. Je to to samé jako držení začátečnické, akorát palec drží nejtlustší strunu tak, aby zněla tónem F.

D moll

Složení tónů: D F A. Příbuzný akordu F dur. Sousední akordy G moll a A moll. Předznamenání jedno b.

D moll
Možná nejjednodušší akord vůbec. Nejtlustší struna se nebrnká, protože neladí.

D moll se dá hrát v páté poloze baré hmatem odvozeným od A moll, vlastně H moll. Nebo to jde i bez baré.

C dur

Složení tónů: C E G. Příbuzný akordu A moll. Sousední akordy F dur a G dur. Nemá předznamenání.

C dur začátečnické držení
Nejčastěji hraný akord v začátečnickém držení. Může se brnkat přes všechny struny. Malíček se nepoužívá. Při držení je třeba dávat pozor na to, aby nejtenčí struna zněla.

Někdy se malíček klade na nejtenčí strunu na třetí pražec, to taky ladí.

C dur čtyřmi prsty
Nejčastější držení akordu C dur. Od začátečnického se liší polohou malíčku, prsteníček je posunutý na nejtlustší strunu, kde drží tón G, aby v akordu zněl dvakrát.

C dur se dá hrát H dur hmatem ve třetí poloze (prostě se to H dur baré šoupne o jeden pražec nahoru).

C 7
C7. Přidává do akordu tón B (malíčkem). Používá se zejména v tónině F dur. Obvykle za ním následuje akord F dur.

A moll

Složení tónů: A C E. Příbuzný akordu C dur. Sousední akordy D moll a E moll. Nemá předznamenání.

A moll
A moll je dost jednoduchý akord. (Malíček se nepoužívá, ale je připravený případně na třetím pražci tisknout tón G do akordu A moll 7.)

A moll pomocí malého baré v páté poloze
Vcelku málo známé držení akordu A moll v páté poloze. Říká se tomu malé baré. Čtvrtá struna (D) se nebrnká, vlastně se hraje jenom bas A (druhá nejtlustší) a ty tři tenké. Hmat uvádím pouze jako příklad toho, že se normální akordy dají hrát i na hmatníku výše (a ne pouze plným baré hmatem). Tento hmat je klíčově důležitý v pseudohistorických skladbách.

A moll se dá hrát G moll hmatem v páté poloze.

G dur

Složení tónů: G H D. Příbuzný akord je E moll. Sousední akordy C dur a D dur. Předznamenání 1 #.

G dur správné držení
Správné držení akordu G dur nepoužívá ukazováček. Důvodem je snadné přehazování na další akordy a případná obsluha prvního pražce ukazováčkem. Držení nejtenčí struny malíčkem je na začátek velmi těžké. Dle mého názoru se rozhodně vyplatí, ale někteří se mnou nesouhlasí. Ti drží stejné struny na stejných místech, ale ukazováček používají a malíček mají volný.

G dur nejčastější chybné držení
To je právě hmat, který pro akord G dur používá i ukazováček. Navíc je tady navíc stisknutá H struna na třetím pražci (to není nutné, ale zní to trochu jinak, možná lépe). Toto držení rozhodně nedoporučuji, ale berte to jenom jako můj názor.

G dur se dá hrát baré hmatem F dur ve třetí poloze. 

Cikánské géčko se hraje palcem a ukazováčkem, které obejmou krk kytary na třetím pražci. Palec přitom tlumí druhou nejtlustší strunu, protože ta neladí. Cikánské géčko přes jeho jednoduchost nemohu doporučit.

G 7
G7 přidává tón F. Používá se zejména v tónině C dur. Je velmi snadný, proto se s ním často začíná výuka hry na kytaru.

E moll

Složení tónů: E G H. Příbuzný akord G dur. Sousední akordy A moll a H moll. Předznamenání 1 #.

E moll
Možná nejjednodušší akord vůbec. Ale pozor! Ukazováček se nepoužívá. Důvodem je snadné přehazování na akordy E dur, A moll, G dur, C dur a další. Ukazováček je také připraven při přechodu do vyšších poloh zmáčknout baré.

D dur

Složení tónů: D F# A. Příbuzný akord H moll. Sousední akordy G dur a A dur. Předznamenání ##.

D dur s palcem navíc
Když si odmyslíte ten palec, dostanete základní držení D duru. V něm se nejtlustší struna nebrnká, protože neladí. (Právě proto si tam přidávám ten palec, aby znělo F#. Fakt to ale není nutné. Mimochodem neznám nikoho, kdo by tam kromě mě ten palec dával.)

D dur jako baré ve druhé poloze
Ve druhé poloze se dá D dur hrát dost šíleně. Je to vlastně C dur posunuté do druhé polohy. Hmat uvádím spíše pro doplnění přehledu možných baré akordů, než že by se nějak moc používal. Je to krkolomný hmat. Vlastně prstolomný.

D dur se dá hrát posunutím baré hmatu H dur do páté polohy.

D 7 D7. Dost jednoduchý akord. Přidává tón C (ukazováček).

H moll

Složení tónů: H D F#. Příbuzný akord D dur. Sousední akordy E moll a F# moll. Předznamenání ##.

H moll Docela těžký baré hmat. H moll se ale nedá hrát nijak jednodušeji. Když se na to podíváte pořádně, je to vlastně A moll posunutý do druhé polohy.

A dur

Složení tónů: A C# E. Příbuzný akord F# moll. Sousední akordy D dur a E dur. Předznamenání ###.

A 7, bez malíčku by to bylo A dur Ta fotka se mi moc nevyvedla, protože je tam vyfocené A7. Ten malíček nic mačkat nemá. Takže A dur je jednoduchý hmat na tři prsty. Začátečníkům trvá docela dlouho, než se naučí přehmatávat na sousední akordy E dur a D dur. Je to takové dobré cvičeníčko.

A dur se dá hrát držením F dur baré hmatu v páté poloze.

A7 přidává tón G (malíček).

E dur

Složení tónů: E G# H. Příbuzný akord ani nevim, asi C# moll. Sousední akordy A dur a H dur. Předznamenání 4 křížky.

E dur 7, bez malíčku by to bylo E dur 7
Takže fotka opět nic moc, protože malíček nic držet nemá. Takhle to vypadá jako E7 (přidaný tón D). E dur je docela jednoduchý a často používaný akord.

H dur

Složení tónů: H D# F#. Příbuzný akord G# moll. Sousední akordy F# dur a E dur. Celkem méně používaný akord. Předznamenání 5 #.

H dur
Nejčastější držení je baré hmat, jehož posouváním se mohou vyloudit i další akordy. Je to vlastně akord A dur posunutý do druhé polohy.

H dur se dá hrát i baré hmatem jako F dur v sedmé poloze.

H 7 baré
H 7 přidává tón A. Zajímavé je hlavně držení, protože tam ten ton A přibude dvakrát. Malíček se může vypustit. Toto je standardní držení H7, které se dá posouvat do jiných poloh.

H 7 bez baré
H7 se dá držet i jinak, pohodlněji. Využívá se přitom prázdných strun. Tento hmat se nedá posouvat jako baré. Dobře se přehazuje na C dim.

F# dur

Složení tónů: F# B C#. Příbuzný akord G dur. Sousední akordy A moll a H moll. Předznamenání šest křížků (nebo taky šest béček, protože je to dokola a tónů je dvanáct).

F# dur
Vlastně hmat F baré posunutý do druhé polohy.

F# 7 jako příklad sedmičkového baré
F# 7 se od F# liší polohou malíčku. Přidává se tón E. Moc se neopužívá, ale dá se posouvat.

G moll

Složení tónů: G B D. Příbuzný akord B dur. Sousední akordy C moll a D moll. Předznamenání dvě béčka.

G moll jako příklad mollového baré
Vlastně posunutý E moll do třetí polohy. Jenom je přidán ukazováček držící barré.

* dim

Dim je zvláštní typ akordu obsahující 4 tóny. Každý dim akord má 4 jména, protože pozice tónů v akordu je rovnocenná. Například G dim = E dim = C# dim = B dim. Existují pouze 3 dim akordy.

G dim, E dim, Cis dim a B dim v jednom hmatu
Hmat G dim. Většinou se brnká pouze přes ty čtyři držené struny. Posouváním nahoru a dolů se dostávají jiné dimy. Posunutím nahoru nebo dolu o tři pražce se dostane tentýž akord trochu jinak znějící. Proto mají hráči při hře dimů ve zvyku vyjíždět nahoru a dolů o tři pražce.

Použité pojmy

tón
vizte tóny
pražec
obvykle se udává číslo pražce. Prázdná (nestisknutá) struna je jako nultý pražec. Když držím strunu v tom prvním políčku, tak je to první pražec.
tečky na hmatníku
různé kytary mají tečky na hmatníku na různých místech, ale vždy jsou tečky na pátém, na sedmém a na dvanáctém pražci (asi protože tam znějí flažolety)
baré
zvláštní druh hmatu ukazováčkem, který drží všechny struny. Dost těžké hmaty.
poloha
číselné označení pražce, na kterém tiskne strunu ukazováček (nejčastěji baré). Jeden stejný hmat v různých posunutých polohách loudí různé akordy.
příbuzné akordy
Dva akordy (jeden dur a druhý moll), které mají stejnou základní tóninu. Znějí dost podobně. Často mezi sebou přecházejí a vyskytují se ve stejných skladbách. Správně se to jmenuje nějak jinak, nevim.
sousední akordy
akordy sousedící na kvartovém kruhu. Obvykle se spolu vyskytují ve skladbách a často se střídají. Tři sousední akordy ve kvartovém kruhu (a tři jejich moloví příbuzní) obvykle vystačí pro celou skladbu. Ten prostřední tón je tzv. tónika, nejdůležitější akord skladby.
kvartový kruh
Seřazení všech dvanácti tónů (nebo i jejich akordů) do kruhu podle souladu. Dva sousední tóny spolu dobře zní. Kvartový kruh je (v křížkovém směru):
C - G - D - A - E - H - F# - C# - G# - D# - B - F - C a zase dokola
chromatický kruh
Seřazení všech dvanácti tónů po půltónech, jak jdou za sebou na klávesnici klavíru (jako černé i bílé dohromady). Vzestupně:
C - C# - D - D# - E - F - F# - G - G# - A - B - H - C a zase dokola
Kytaristé jej používají zejména na vypočítání, který akord zní ve které poloze baré akordu.
předznamenání
zjednodušeně řečeno vyjadřuje tóninu, ve které se hraje. V notách jsou předznamenání značky za klíčem, aby hudebníci poznali, co která nota znamená, jestli se náhodou nehraje zvýšeně (křížek) nebo sníženě (béčko).

 

Vizte též: akordy na kytaře, tóny na kytaře, kadence (zákonitosti příbuznosti akordů), ladění kytary, odvození akordů, tónové složení akordů.

Tak fajn. Teď mrknu na Santorini a Zakynthos. Před pěti hodinami jsem kolečkem ovozil složil 24 metráků uhlí, když jsem předtím v noci dorazil z Prahy. Je 14. prosince 2002, 5 hodin ráno. Jsem dobrej magor. Původně jsem chtěl jenom hodit na web ty nafoceké akordy, co už se mi rok válejí na disku. Dělal jsem to celou noc :-)

Aktualizováno 15. 12. 2015.

 

Hudební nauku píše Yuhů, mail: janovsky@gmail.com