Hudební nauka Yuhůova

Charakteristické akordy

Pro každou normální stupnici existuje šest akordů, které většinou stačí pro doprovázení písně v dané stupnici. Někdy se té množině říká kadence.

Jsou to všechny normální akordy, které lze sestavit z tónů normální stupnice. Tři jsou molové a tři durové.

Příklad: C dur

Na pochopení je nejjednodušší tónina C dur. Ta je tvořena normální C durovou stupnicí a navíc obsahuje tři durové a tři molové akordy.

Akord Složení tónů akordu Název ch. akordu ital. stupeň
C dur C E G tónika do I
G dur G H D dominanta sol V
F dur F A C subdominanta fa IV
A mol A C E molová tónika la VI
E mol E G H molová dominanta mi III
D mol D F A molová subdominanta re II

Název charakteristického akordu vychází z klasické teorie a já ho uvádím, protože se občas hodí. Stejně tak se občas hodí znát italskou notaci. V některých jiných učebnicích se používají stupně psané římskými čísly. Ta část hudební teorie, která pojmenovává a zkoumá tyto funkce akordů v kadenci, se nazývá funkcionální harmonie.

Na doprovázení skladby, která je v tónině C dur, tedy obvykle vystačím s těmito šesti akordy.

Kvartový kruh

Pokud vím, v jaké je skladba tónině (stupnici), můžu snadno odvodit, které akordy se ve které tónině používají. Samozřejmě na odvozování existují názorné pomůcky. Tou nejčastější je kvartový kruh.

V kvartovém kruhu je dvanáct tónů seřazeno ne podle výšky, ale podle souzvuku -- každý tón má vedle sebe příbuzné tóny o kvartu vyšší (5 půltónů) a o kvartu nižší. Odtud název kvartový kruh.

Kvartový kruh

Hledání akordů

Nyní ukážu, jak se pomocí kvartového kruhu odvozují charakteristické akordy. Základním akordem je durová tónika (nebo jenom "tónika") -- dur akord základního tónu. Tímto akordem začíná většina písní. Kolem něj jsou v přesném schématu poskládány další normální akordy.

nalezení kadence na kvartovém kruhu a jména akordů

Například C dur:

značky charakteristických akordů jsou na kvartovém kruhu vedle sebe

Do tóniny C dur tedy patří akordy C dur, F dur a G dur, A moll, D moll a E moll.

Nebo například G dur (oblíbená stupnice country hudby):

kadence tóniny G dur je o jeden dílek posunuta vzhledem k C dur

Asi vidíte, že kadence normálních akordů je posunutá. Otáčením té barevné masky po kvartovém kruhu si můžete odvodit normální akordy všech tónin.

Dominantní septakord

Mezi charakteristické akordy bývá někdy počítán i sedmičkový akord odvození od durové dominanty. V případě tóniny C dur je to akord G7 (složení G H D F), v případě G dur je to D7 (D F# A C) atd. Septakord je složen ze čtyř tónů -- k normálnímu akordu přidává tón o deset půltónů (zmenšená septima) vyšší od základního tónu. Například do akordu G dur (G H D) přidává tón F. Tento tón patří do stupnice C dur, proto akord G7 zní v tónině C dur snesitelně. 

Určení akordů k písni

Většinou stojím před problémem: mám píseň a potřebuji k ní zjistit akordy. Jak na to:

 1. Zjistím si, v jaké je píseň tónině. Jak:
  • Podle předznamenání v notách
  • nebo podle prvního akordu (to bývá tónika)
  • nebo podle tónů, které se tam vyskytují, určím stupnici a tím i tóninu.
  • Mnohdy si můžu tóninu zvolit (u ohně).
 2. Podle tóniny si zjistím množinu charakteristických akordů.
 3. Potom už většinou odhadnu, který z těch šesti se hraje ve kterou chvíli (částečná pravidla snad zmíním později).
 4. V některých případech je nutno použít i jiné než normální akordy (rozeberu později).

Tabulka kadencí

Rozvinutím kvartového kruhu (a úpravou) získám praktickou pomůcku pro rychlé zjištění kadence (množiny charakteristických akordů):

Dur D# dur B dur F dur C dur G dur D dur A dur E dur H dur F# dur C# dur G# dur D# dur B dur
Moll C moll G moll D moll A moll E moll H moll F# moll C# moll G# moll D# moll B moll F moll C moll G moll
Septakord     F7 C7 G7 D7 A7 E7 H7 F#7 C#7 G#7 D#7 B7
Předznamenání 3 b 2 b 1 b nic 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 5 b 4 b 3 b 2 b

Vyznačená oblast je maska pro přečtení kadence -- množiny akordů, které se hodí k písni. Posunutím masky se dá zjistit kadence pro tu kterou tóninu.

Například k tónině H dur patří tóniky H dur a G# moll, subdominanty E dur a C# moll, dominanty F# dur a D# moll a dominantní septakord F#7. Tónina má předznamenání 5 křížků.

Podobně jako v této tabulce jsou seřazeny klapky pro levou ruku akordeonu (tahací harmoniky). 

Další: tónina

 

 

Hudební nauku píše Yuhů, mail: janovsky@gmail.com