Deníček Yuhůův

archiv za měsíc červen 2016

11. 06. 2016

trvalý odkaz

Sen s výkladem jmen Krokových dcer

Dnes nad ránem jsem měl opakovaný sen, ve kterém jsem luštil původ jmen Kazi, Teta a Libuše. Měl jsem z toho vyluštění v tom snu velkou radost. Kazi znamenalo "odkázat", Teta znamenalo "děd" nebo "dědit" a Libuše byl nějaký slovesný tvar slovesa mít rád. Krok, jako jejich otec, byl dědický právník, který se zabýval tím, kdo co zdědil a kdo komu co odkázal, zejména protože ho měl rád.

Druhá verze byla divnější, inu sen. Kazi v něm znamenalo "kázat", teta byl "táta" a Libuše znamenalo "ctít". Vyšlo mi z toho "kázal: cti otce svého", čímž se dokazoval vliv křesťanství na slovanskou společnost v 7. nebo 8. století.

Během snu jsem se těšil, jak si to ještě zkontroluji latinsky v Kosmově kronice a přemýšlel jsem, kde to opublikuji, aby to mělo patřičný impakt.

Komentáře:

To jsou všechny příspěvky z měsíce únor 2019. Příspěvky z dalších měsíců jsou odkazované z archivu měsíců a z hlavní stránky deníčku.

E-mail: janovsky@gmail.com
Deníček https://dusan.pc-slany.cz/denik.htm
Yuhůova stránka: https://dusan.pc-slany.cz