Vyučovací metody

Napsala Blažena Janovská

Publikační poznámka: Tento text ležel dlouho na půdě, než jsem jej oprášil a přepsal. Je to obyčejný školní nelinkovaný modrý sešit. Máma do něj psala kolem roku 1984. Text je zřejmě nedokončený, většina listů je prázdná a nikdy popsána nebude.


Když jsem před 25 lety začínala učit, často jsem se zamýšlela nad svou prací a snažila ji co nejvíce zlepšit. Ptala jsem se velmi zkušeného učitele a rádce, jak to dělá, že má takovou kázeň a tolik naučí. Odpověděl mi: "Na to musí přijít každý sám".

Měla jsem mu to děsně za zlé, že nechce nic prozradit, a tak jsem se vydala sama na pouť pozorování. Sledovala jsem, jak kdo učí, a často jsem viděla lépe než ředitel, jakou kdo má metodu. Zkoušela jsem některou z nich použít, moc se mi to nedařilo.

 1. Metoda první hodiny

  Hned druhý den školy, první hodinu se rozdají dětem papíry a napíše se krátký test, diktát. Text nesmí být příliš dlouhý, aby se stačil brzy opravit, zato však neobvykle těžký. Většinou jsou nedostatečné. Další hodinu se oznámí výsledek testu a začne na děti pouštět hrůza. Neopomene se zdůraznit, že si učitel myslel, že konečně dostane dobrou třídu, ale aby se netěšili, že z nich do konce roku udělá beránky. Metoda se osvědčila, většinou sedí jak berani. Jen vystrčí rohy, další text, další nedostatečné.

 2. Metoda plnímosnovy

  Učitel přijde do třídy, připraví a rozloží přípravy, nepodívá se na děti a začne přednášet, psát na tabuli, provede shrnutí, závěr, určí DC - vše ve strachu, že nesplní předepsaně určené minuty na jednotlivé části hodiny. Tato metoda se dá používat více na vyšším stupni, na nižším stupni by zcela jistě byla přerušována odchodem na záchod, padáním penálů a j.

 3. Metoda opisovací

  Učila v 5. třídě. Jak některé dítě napsalo chybu v článku, v textu, musel žák znovu celé opisovat. Vydržela s nimi do pozdních odpoledních hodin - chyba, přepsání - znovu. Dosáhla toho, že děti psaly opravdu pěkně a pozorně, měla pěkné sešity.

  V 50 letech dostala titul Vzorná učitelka.

 4. Metoda ukazovátka

  Učitelka měla dlouhé ukazovátko - asi 140 cm. Sama měřila 150 cm a používala ho jednak k podpírání brady a jednak stále nad hlavami dětí s ním ukazovala - kdyby se některé dítě zvedlo nebo uhnulo, mohlo by přijít k úrazu. Proto sedí, ani se nehnou.

 5. Metoda Pepičky Vaškové

  Děti, buďte hezky hodné, učte se, dívá se na vás pan prezident z obrázku.

 6. Metoda vyčkávací

  Učitel přijde do třídy, postaví se před děti a čeká. Sebemenší zvuk ho opravňuje k tomu opět čekat. Nejdéle to vydrží 45 minut. O přestávce pak nadiktuje, co se mají žáci doma naučit.

 7. Metoda poopici

  Učitel vyvolá žáky nebo žáka před tabuli. Nejlépe takového, o kterém zaručeně ví, že nic neví a ještě se mu dá otázka z učiva, které se dosud neprobíralo. Žák samozřejmě mlčí. Po čtvrthodině se zmůže na to, že řekne, že otázku neumí odpovědět. Otázka se mu zopakuje a opět se čeká. Učitel zatím natáhne nohy pod stolkem, založí ruce. Kdyby přišel neočekávaně někdo z nadřízených - zkouší se.

 8. Metoda předváděcích hodin

  Brzy po poznání dětí si učitel stanoví v každém měsíci téma, které se dobře učí a rozdá dětem úlohy. Několikrát, ba často, klade dětem stejné otázky a za správnou odpověď dítě pochválí. Děti jsou nadšeny, že je někdo chválí. Pak se učí dál, ale připravenou hodinu často procvičuje znovu. Přijde-li hospitace - jsou nadšeni.

  Učitel, který tuto metodu používal, je zástupcem ředitele a důsledně dbá, aby jeho metodu nikdo nepoužíval.

 9. Metoda pipetová

  Na vesnicích ve vepřínech se používají na zahánění vepřů "pipety", vyrobené z umělé hmoty a na konci mají kuličku. Na začátku roku se požádá některé dítě, aby pipetu opatřilo. Používá se jako dříve rákoska, ovšem dá se tu hovořit o jisté modernizaci.

 10. Metoda laskavosti

  Používá učitelka ve 4. třídě. Cokoliv žák odpoví, řekne dobře, je-li to chybně, opraví sama. Žáci jsou neustále chváleni, mnozí tomu uvěří, že umí všechno dobře. Učitelka má kázeň, aktivitu (každý chce být stále chválen), učitelka má kázeň, aktivitu (každý chce být stále chválen), učitelka má ale také často migrénu. V 5. třídě prožije žák kruté rozčarování.

 11. Metoda buďtezticha

  Používají ji ponejvíce začínající učitelé. Je naprosto bezvýznamná. Děti nejsou zticha, naopak.

 12. Metoda "Šimrova"

  Učitel malý postavou, ale velký duchem. Napsal několik vědeckých prací, měl několik vyznamenání. Před každou hodinou dětem vyprávěl, že má vědecké úspěchy a několik vyznamenání. Pak se před nimi procházel a naparoval jako kohout. Teprve, když měl jistotu, že jsou před ním žáci takhle malincí, začal učit.

 13. Metoda skupinového vyučování

  Několik vyvolených žáků je vybráno jako vedoucí skupiny. Skupina má 4 nebo 5 členů. Vedoucímu skupiny se určí, aby žáky z jeho skupiny podle otázek vyzkoušel. Určí se i hodnocení otázky body. Soutěží se, která skupina bude mít nejvíce bodů. V prvních hodinách žáci zkouší doopravdy a odpovědi hodnotí celkem spravedlivě. Pozná-li vedoucí skupiny, že je za neznalosti jeho členů napomínán nebo nevyhraje soutěž, v dalším hodnocení mají již všichni členové plný počet bodů. Jsou chváleni, ale vůbec nic neznají, navíc i proto, že učitel si jejich znalosti sám již neověří.

 14. Metoda ředitele Bočka

  Chtěl-li někdy hovořit o prospěchu rodiči žáků, nikdy nepsal písemné pozvání, na to by prý do školy rodiče nepřišli, ale schoval do ředitelny kabát, bundu nebo boty žáka. Ještě ten den odpoledne byli rodiče ve škole.

  Jestliže někteří rodiče byli rozhněváni nebo chtěli řediteli říci něco, co si cestou připravili, ředitel je před ředitelnou slušně požádal, aby se zuli. Rázem na vše zapomněli a krčili se, přešlapovali.

 15. Metoda trestů

  Za sebemenší přestupek stanoví se žáku trest a doba splatnosti. Trest jestliže žák napíše napoprvé je škrtnut, ale jsou i žáci, kteří trest nepřinesou. Stanoví se jim trest větší. Není-li opět splněn, opět se zvětší. Musí na to být ale zvláštní sešit a důsledné zapisování. Učitelka, která takovou metodu používala, na začátku hodiny ztratila 10 minut z vyučování a při hodině se musela často vracet k sešitu a zapisovat. Běda, kdyby někdy zapomněla zaznamenat, celá metoda by se zhroutila.

 16. Metoda "vodit do ředitelny"

  Jakmile žák ruší, je napomínán a neuposlechne nebo úmyslně ruší, učitelka ho vyzve, aby šel do ředitelny. Žáci tuto změnu rádi uvítají a projdou se. V ředitelně vyslechnou, co už slyšeli několikrát a radostně se vracejí zpět, aby toto příště zase zopakovali. Ředitelka si poznamená, že učitelka ta a ta nemá kázeň.

 17. Metoda "školníka"

  Učitel zaplatil v hospodě školníkovi několik piv a dohodl si s ním zázračnou metodu. Když některý žák rušil, poslal ho učitel ke školníkovi se vzkazem. "Tak ty zlobíš", řekl školník a už sázel rákoskou nepočítaných. "Když si budeš stěžovat, dostaneš dvojnásobek." Žák si většinou nestěžoval.

 18. Metoda "výchova především"

  Učitel byl přesvědčen o tom, že není třeba, aby žák měl hodně znalostí, ale především aby byl vychován a měl správný názor na svět. Tak se stalo, že místo aby vyučoval, stále žáky přesvědčoval, vychovával používal výchovných prvků, vysvětloval správný vědecký názor. Tak se také stalo, že jeho žáci nevěřili na pánaboha, věřili, že země se točí, že se mají teď nejlépe, že máme všeho dostatek, ale nepoznali kopřivu a hluchavku, smrk a borovici.

 19. Metoda tělesných trestů

  Není třeba vždy žáky hned bít a pohlavkovat. Je možno použít i jiné prostředky. Hochy je dobré tahat za krátké vlásky nad uchem, děvčata za náušnice, největší rozkoš je chytit kluky za hustou hřívu vlasů, klepat hlavou o zeď, herdu do zad, cvrnkání do ucha. Učitel se s touto metodou chlubí pouze, když je opilý.

 20. Metoda Klímové - pedantská

  Bývala dávána na schůzích za vzor. Než učitelka začala učit, musely děti přesně stát na značce, kterou měly nakreslenou na podlaze, přesně v zákrytu. Rovněž učebnice musely být srovnány. Pera ležet hrotem doleva, sešity přesně uprostřed lavice. Než začaly děti psát, kontrolovala polohu sešitu, držení tužky, vzdálenost od sešitu, nohy vedle sebe, přesný začátek psaní, přesný konec.

  Učitelka měla výborné výsledky, sama však byla velmi nervózní a také rodiče jezdili s dětmi na nervové vyšetření.

 21. Metoda "koníčková"

  Žáci brzy poznají nebo si zjistí, jaký zájem má učitel. Je to velice nebezpečné pro učitele, který má opravdu nějaký zájem. Tak se stalo, že žáci nosili Ježkovi na každou hodinu matematiky jablka - ale krásná, vybraná. A protože byl zaujatý a vášnivý pomolog, nevydržel a vypravoval o jablkách.

  Na setkání po dvaceti letech se většina žáků přiznala, že z matematiky nic neznali, ale že jsou dobrými ovocnáři a zahrádkáři. Jako dar při setkání dostal velikou lísku plnou nejlepších jablek, každé jiné. Slzel dojetím.

 22.  


Tento prázdný nadpis není formátovací chybou. V sešitě se číslo "22" vyskytuje na začátku prázdné stránky.


Yuhů! janovsky@gmail.com
Hlavní stránka: https://dusan.pc-slany.cz
Další moje weby: Jak psát web, O práci, Kréta, Tunisko, Bulharsko, Turecko