Kytky a kameny na Ohři

Jak jsme jeli Ohři od Chebu po Pernštejn, měl jsem možnost zpytovat přírodu. Zde jsou některé mé neodborné poznatky. Píše se rok 1999.

Stromy

Úplně běžné druhy, totiž olše lepkavá a vrba bílá byly naprosto dominantní po celém splouvaném toku. Občas se u břehů objevily topoly (bílé i černé), ale to jen v kulturní krajině. Naopak lípa srdčitá se u břehu nacházela pouze v lesních úsecích.

Pobřežní byliny

Od Chebu po Kynšperk byl dominantní bylinou tužebník. Rostl tu v mohutných populacích. V tomto úseku se často objevovala pomněnka a na sušších místech heřmánek.

Od Kynšperku po Sokolov dominoval bolševník velkolepý, nechutná zavlečená kytka. Ale v místech, kde nebyl, se začala objevovat netýkavka žláznatá (také zavlečená). Tužebíku ubývalo. Řídce se vyskytoval kozlík lékařský.

V Sokolově se poprvé objevila křídlatka sachalinská. Mimochodem také zavlečená. Brzo se stala naprosto dominující bylinou, která nedovolovala růst čehokoli jiného, snad kromě netýkavky žláznaté.

Až za Kyselkou, kde se ráz krajiny změnil na velmi kopcovitý, se u břehů objevily v hojnější míře trávy, místy míchané kopřivami nebo třeba i třezalkou.

Vodní rostliny

Po celém úseku rostly řasy a rákosiny, kterým nerozumím. Před Kynšperkem se často vyskytovaly sítiny a ostřice. V tomtéž úseku rostl hojně tužebník (žluté květy na vodě), později lakušník (drobné bílé kvítky). Pod Sokolovem se žádné na vodě kvetoucí rostliny nevyskytovaly.

Kameny

Od Chebu po Kynšperk Ohře meandruje v písčitých naplaveninách, spád řeky je malý. Od Kynšperka začíná žula. Od Sokolova mísí žulu břidlice.

Po projetí Kyselkou jsme se dostali do severního okraje Doupovských hor. To je mladé sopečné pohoří, proto tu byl čedič, místy se dokonce skály zvedaly přímo z řeky. Kousek za Stráží opět převládla žula s břidlicemi.


Yuhů! janovsky@gmail.com
Hlavní stránka: https://dusan.pc-slany.cz
Další moje weby: Jak psát web, O práci, Kréta, Tunisko, Bulharsko, Turecko