Všichni účinkující, Muzeum ve Slaném a českobratrský sbor od Salvátora vás zvou na

 

 VÁNOČNÍ KONCERTY 2005

v úterý 20. prosince ve 20 hodin

kostel sv. Salvátora v Praze

Je to na Starém městě blízko Staroměstského náměstí. Pozor, nejedná se o katolický Salvátor, který je hned u Karlova mostu! Tenhle "náš" evangelický Salvátor je mezi Pařížskou a Dlouhou, jde o jeden z nejhezčích pražských kostelů.

Odkaz na mapu kostela u Salvátora


 

 

ve středu 21. prosince v 19 hodin

kaple muzea ve Slaném


 

Program

Hrají se: latinské a lidové koledy, vánoční spirituály.

Zazní: Dvě kytary, nějaké ty flétny, housle, břinkátka, sedm hlasů.

Vystoupí: Míša Králová, Hanička Srbková, Zuzka Schneiderová, Kačenka Pavlovská, Jeroným Lešner, Dušan Janovský a Jakub Judl.

Bude to asi hodinu dlouhé. Vstupné dobrovolné.

 

Všichni jste srdečně zváni!