Zkáza Komáří jeskyně

Komáří jeskyně byla ve Slaném Na Hájích za Altánkem. Jevila se jako díra v zemi, ale kdo se dostal dovnitř, mohl vidět prostor o velikosti běžné místnosti. Sem tam nějaká neprůchodná odbočka, stěny a stropy opukové.

Píšu "byla", protože už není. Nějaký moudrý aktivista se rozhodl jeskyni zasypat pískem a učinil tak. Zjistil jsem to dnes (13. září 1999), ale je možné, že už je to dlouho, snad i půl roku. V tomto textu se pokusím vysvětlit, proč je mi to líto. Vchod do jeskyně v prosinci 1996

Důvod emocionální

V první řadě mě štve, že někdo zničil trochu mojí práce. Jsou to asi čtyři roky, co jsem po večerech kopal jíl, abych jeskyni zpřístupnil. Předtím to byla jenom taková malá skulinka, potom se tam už dalo vlézt. V jeskyni se dvakrát hrál Gawain, chodil jsem tam zpívat s kytarou a párkrát i psát při svíčce. No prostě takové trochu moje místo.

A teď to někdo prostě zasype.

Důvod biologický

Vsadím úplně všechny boty, co mám: tvrdím, že v té jeskyni hnízdili netopýři. Sice asi ne moc hodnotné populace, ale byli tam. Co nevím jistě, zda tam žili nějací jiní savci, ale asi bych neprohrál, kdybych vsadil i na to. Pro bezobratlé živočichy také úžasné prostředí, minimálně komárů tam bylo po stropě hafo. Nerozumím moc ekoligii a zoologii, ale zasypáním téhle díry se dle mého názoru podstatně snížila druhová rozmanitost Hájů.

Trocha geologie

Okolí Slaného je z geologického hlediska tvořeno převážně opukovými tabulemi a údolími, v jejichž horních částech převažuje pískovec. Pískovce jsou spodní křída (druhohory), opuka (slínovce) je svrchní křída. Pískovce zvětrávají mnohem snadněji než opuka, protože jsou měkčí. Na erozi se podílela a podílí hlavně voda. Dokud opuka drží, drží i pískovce pod ní, ale jakmile se opuka oddrolí nebo odplaví, pískovcové podloží eroduje vzápětí. Právě proto jsou přechody mezi náhorními planinami a údolími tak strmé (ještě více západně od Slaného v oblasti Džbánu).

Nejzajímavější jsou právě oblasti, kde dochází ke zvětrávání. Opuka tvoří skalky s puklinami. Jak pomalu eroduje pískovcové podloží, opukové kameny se neudrží a postupně padají, a tak se skály pomalu posunují.

V případě Komáří jeskyně se ale stalo něco jiného. Výjimečnost této lokality je patrně způsobena parkovými úpravami, které zde probíhaly počátkem dvacátého století a které svými okrajovými vlivy odstartovaly zvláštní gelogické procesy. Zhruba dvacet metrů od okraje opukové tabule se dešťová voda nějakým způsobem začala dostávat ve větším množství pod opuku a podložní pískovec odplavovala nikoli na okraji opukové desky, ale ještě pod ní. Písek se asi odplavoval pod povrchem. Do uvolněného místa popadaly spodní kameny z opukové desky, čímž se podpovrchová eroze patrně ještě urychlila. Horní vrstva opukové desky ale zůstala na svém místě (nejspíše zpevňována kořeny), takže pod zemí vznikala jeskyně. Nebyl to jednolitý prostor, ale různě pospojované škvíry, které se však na některých místech značně rozšiřovaly.

Počátkem devadesátých let se na jednom místě propadl strop, čímž vlastně vznikl vchod do rozsáhlého a spletitého labiryntu. Kolem roku 1995 se jeskyně stala přístupnou a byla osídlena faunou. V roce 1999 přijel někdo s valníkem říčního písku a jeskyni zasypal. Pak to ještě udupal. Výborná práce.

Argument pro zasypání?

Samozřejmě chápu motivaci sypatele písku. Domníval se, že jeskyně na Háje nepatří a že je nebezpečná. Opravdu si vážně umím představit, že by na někoho spadl kus stropu, kdyby tam vlezl a slonovsky dupal. Pro malé děti asi byla jeskyně maličko nebezpečná, to ano. Z tohoto úhlu pohledu je zasypání díry omluvitelné. I když možná také ne.

Jak chcete děti naučit tomu, co je a co není bezpečné? Domnívám se, že nejlepší je přivést je k jeskyni a říci jim: "Tohle je díra, do které když vlezete, tak vás to může zasypat. Můžete tam vlézt, ale musíte si dávat pozor a někdo z vás musí zůstat nahoře, aby mohl pomoci."

Ročně u nás na horách přichází o život desítky lidí, kteří podcenili nebezpečí. Jsou to v naprosté většině zelenáči, kteří vědí o riziku prdlajs. Souhlasím s tím, že Komáří jeskyně byla trochu nebezpečná. Jenomže skýtala možnost natrénovat si chování v rizikovém protředí. Dáme dětem příležitost k poznávání nebezpečí, nebo jim raději zameteme cestičky a na zimu je pošleme do hor?


Yuhů! janovsky@gmail.com
Hlavní stránka: https://dusan.pc-slany.cz
Další moje weby: Jak psát web, O práci, Kréta, Tunisko, Bulharsko, Turecko