Moje oblíbené citáty

Skupina Buty

"Děkujeme všem kolegům z branže za to, že nám ukázali, kudy cesta nevede."

Na obalu CD Ppoommaalluu.

"Ochranný dohled: Otec, syn a duch svatý s. s r. o."

Tamtéž.

Ondřej Neff

"Historie má totiž tu důležitou vlastnost, že trvá dlouho."

V Lidových novinách při historické rozvaze.

Winston Churchill

"Měli jsme na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolili jsme hanbu a budeme mít válku."

Po Chamberlainově podpisu Mnichovské dohody.

Richard Feynman

"Šedesát čtyři"

Odpověď na otázku, jaký je smysl života.

"Jak se podle vás měří smysl života?"

Odpověď na otázku proč zrovna šedesát čtyři.

"Co se stane, když selže tenhle ventil?"

Způsob, jak zjistit, zda ta záhadná značka je nebo není okno.

Milan Dundr

"Milý Mílo, to je síla,
jak nám tu ta třída spílá
dej si pozor, Carvane,
ať se ti nic nestane!"

Poezie při příležitosti někdejšího Posledního zvonění.

"Malá a ještě menší Jarka."

Popis mých dvou sester.

Jablkoň

"Asi polovinu"

Odpověď na otázku kolik mají bicích nástrojů.

Pan učitel Fořt

"Janovskýmu se musí neustále dokazovat, že je blbec."

Způsob, jak mě naučit matematiku.

J. R. R. Tolkien

"Mně byla alegorie ve všech svých projevech srdečně protivná od chvíle, kdy jsem byl dost starý a obezřetný, abych ji rozpoznal."

V předmluvě k Pánu prstenů.

Václav Klaus

"Naopak. Těch pozvánek rozhodně neubylo."

Na mou otázku, zda mu po Sarajevu neubyly pozvánky na mezinárodní akce.

Gandalf

"Ale kdo rozláme věc, aby zjistil, co je zač, opustil stezku moudrosti"

V rozhovoru se Sarumanem.

"Nemůžeš projít. Jsem služebník tajného ohně, vládnu plamenem Anoru. Nemůžeš projít. Temný oheň ti nepomůže, plameni Udunu. Vrať se do stínu. Nemůžeš projít."

Výstraha Balrogovi na můstku Khazad Dum.

Aragorn, syn Arathornův

"Tady je srdce elfího království na zemi a tady zůstane navždy mé srdce, leda by za temnými cestami, jimiž ještě musíme oba projít, čekalo světlo. Pojď za mnou.

Vzal Froda za ruku a opustil pahorek Cerin Amroth a víckrát se tam živ nevrátil."

Jan Amos Komenský

"Chtít svěřovat věci pouhé paměti znamená zapisovat do větru, protože naše paměť je prchavá, přijímá mnoho věcí, ale hned je zas pouští a ztrácí, není-li podporována zábradlím písma."

O paměti, patrně počítačové:-).

Ježíš

"Tento lid ctí mě rty
však srdce jeho je daleko ode mne;
marná je zbožnost, kterou mne uctívají
učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými."

Při citaci ze Starého zákona.


Yuhů! janovsky@gmail.com
Hlavní stránka: https://dusan.pc-slany.cz
Další moje weby: Jak psát web, O práci, Kréta, Tunisko, Bulharsko, Turecko